3: Postupnik kod ponavljajućeg gubitka trudnoće

Spontani pobačaj predstavlja veliku traumu i stresan je događaj kako za ženu tako i za partnera.

Definira se kao gubitak trudnoće prije nego je plod sposoban za život, prije 20-tog tjedna trudnoće i težine ispod 500 grama. 

Incidencija spontanih pobačaja: 

 • 10-15% svih trudnoća
 • 60% kromosomski poremećaji

Ponavljani pobačaji javljaju se u 1-5% žena reproduktvine dobi.

UZROCI:

GENETSKI UZROCI

 • hormonski / metabolički poremećaji
 • slabo kontrolirana šećerna bolest
 • bolest štitnjače
 • hiperprolaktinemija
 • druge endokrinološke bolesti
 • hematološki uzroci (trombofilija)
 • kromoskomske anomalije roditelja

AUTOIMUNI UZROCI

 • anomalije maternice (defekti mullerove cijevi- septumi, dvoroge maternice, miomi, polipi)
 • infekcija/upala

U OSTALIH 50 % SLUČAJEVA UZROK JE NEPOZNAT

Ukoliko se utvrdi kromoskomska anomalija kod jednog ili drugog roditelja potrebno je  genetsko savjetovanje.
Važno je napomenuti da  je  rizik za gubitak trudnoće uvijek veći nego rizik za nastanak kromosomskih anomalija!
Rizik gubitka trudnoće povećava se s dobi.

PREPORUKE:

 • učiniti mikrobiološku obradu vrata maternice prije planiranja trudnoće
 • učiniti laboratorijsku obradu: hormone štitnjače

Vrlo je važno da žena ima podršku partnera i cijele obitelji te da se na vrijeme prepozna potreba za stručnom pomoći, kako bi što lakše prebrodili novonastalu situaciju i suočili se s problemom.

Većina pacijentica sa ponavljanim gubitkom trudnoća će začeti i imati porod živog djeteta bez ikakvog tretmana